Ciśnienie w autoklawie [WALIDACJA]

Ciśnienie w autoklawie [WALIDACJA]

RAPORT Z POMIARÓW CIŚNIENIA W AUTOKLAWIE

Autoklaw zanurzeniowy FMS Spomasz Pleszew, WAA-4c, Puszka 500g
Zakład produkcji konserw

 

SPIS TREŚCI:

 

RODZIAŁ I CEL POMIARÓW CIŚNIENIA W AUTOKLAWIE

RODZIAŁ II OPIS AUTOKLAWU, PROCESU STERYLIZACJI, PODEJŚCIA DO POMIARU CIŚNIENIA W AUTOKLAWIE

RODZIAŁ III WYNIKI POMIARÓW

1.Pomiar różnicy ciśnienia
2. Ocena prawidłowości wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej

 

 

RODZIAŁ I. CEL POMIARÓW CIŚNIENIA W AUTOKLAWIE

 

Celem wykonanych testów było:

 • Wykonanie pomiarów ciśnienia (bar) w poszczególnych fazach cyklu pracy autoklawu
 • Wykonanie pomiarów ciśnienia (bar) wewnątrz opakowań wypełnionych produktem i umieszczonych w zimnej i ciepłej strefie autoklawu
 • Wykonanie obliczeń różnicy ciśnienia (bar) między komorą autoklawu a wnętrzem opakowań testowych
 • Weryfikacja poprawności wskazań manometrów i przetworników ciśnienia będących na wyposażeniu autoklawu względem referencyjnego czujnika ciśnienia umieszczonego w komorze autoklawu na potrzeby testów walidacyjnych
 • Wykonanie pomiarów wstępnych ciśnienia przez pełną walidacją autoklawu (mapowaniem rozkładu temperatur)

 

 

RODZIAŁ II. OPIS AUTOKLAWU, PROCESU STERYLIZACJI, PODEJŚCIA DO POMIARU CIŚNIENIA W AUTOKLAWIE

Autoklaw:

 • Producent /Model /Id: FMS Spomasz Pleszew/ WAA 4c
 • Typ autoklawu : Zanurzeniowy
 • Data produkcji: 2022

Proces/ Podejście do testów:

 • Program autoklawu: Receptura sterylizacji nr 1 (Puszka 500g)
 • Kluczowe parametry procesu w autoklawie:
  – Ogrzewanie 40 minut
  – Przetrzymanie:
  70 minut dla T Set Point 121,0°C; ciśnienie sterylizacji 280kPa (2,8 bar)
  – Chłodzenie 100 minut
 • Rzeczywiste parametry procesu:
  Autoklaw 1:
  – Ogrzewanie 45 minut
  – 70 minut dla T Set Point 121,0°C; ciśnienie sterylizacji 280kPa (2,8 bar)
  – Chłodzenie 109 minut
 • Produkt/format opakowania umieszczonego w autoklawie:
  Autoklaw wypełniony puszkami 500g
  Sposób ogrzewania wyrobu wewnątrz konserwy: przewodzenie
 • Typ czujników stosowanych w pomiarach:
  – bezprzewodowy loger ciśnienia Tecnosoft PressureDisk; rozdzielczość 2mbar; poprawność lepsza niż 15mbar; częstość zapisu danych: co 10 sekund; ilość sztuk 2
  – bezprzewodowy loger ciśnieniowo-temeraturowy Tecnosoft PressureDisk; rozdzielczość 2mbar; poprawność lepsza niż 15mbar; częstość zapisu danych: co 10 sekund; ilość sztuk 1
  – bezprzewodowe logery temperatury Tecnosoft S-Micro On demand 10 mm; rozdzielczość 0,01°C; poprawność lepsza niż 0,1°; częstość zapisu danych: co 12 sekund; ilość sztuk 4 (po 2 w każdym z autoklawów)
 • Wykorzystane oprogramowanie do odczytu i analizy danych:
  SPD 1.7.0.2, HumiPressureDisk 1.2.0.3, MS Excel 2013 (po wyeksportowaniu danych surowych)
 • Data wykonania testów:
  – 3.01.2022, 2 serie pomiarowe
 • Rozmieszczenie czujników podczas testów:

 

Numer czujnika Typ czujnika Lokalizacja Uwagi
1401009162 Temp: S-Micro
On demand
Kosza autoklawu Temeratura wewnątrz opakowania (zimne miejsce autoklawu)
1401009163 Temp: S-Micro
On demand
Temeratura wewnątrz opakowania (ciepłe miejsce autoklawu)
3501009018 PressureDisk Ciśnienie wewnątrz opakowania (zimne miejsce autoklawu)
3501009090 PressureDisk Ciśnienie wewnątrz opakowania (ciepłe miejsce autoklawu)
3501009054 PressureDisk/Temperature Ciśnienie i temperatura komory autoklawu

ROZDZIAŁ III. WYNIKI POMIARÓW

 

Pomiar różnicy ciśnienia między wnętrzem opakowania a komorą autoklawu

Stwierdzono znaczącą różnicę ciśnienia (nadciśnienie w opakowaniu rzędu 1-1,3 bar) między wnętrzem opakowania a komorą autoklawu w końcowej fazie etapu sterylizacji (przetrzymania). Największe różnice ciśnienia dotyczyły opakowań zawierających produkt w zimnym miejscu autoklawu.

W tracie fazy chłodzenia w opakowaniach w opakowaniach panowało podciśnienie rzędu 0,5-0,6 bar w względem komory autoklawu, bez względu lokalizację w autoklawie opakowań testowych.

 

 

Fot. 1. Pomiary ciśnienia w autoklawie: Seria pomiarowa nr 1

 

Fot. 1. Pomiary ciśnienia w autoklawie: Seria pomiarowa nr 2

 

Ocena prawidłowości wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej

Oceniono zgodność wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej (manometrów, przetworników ciśnienia) w wybranych punktach czasowych fazy przetrzymania.
Autoklaw – seria pomiarowa nr 1:

Punkt czasowy fazy przetrzymania Ciśnienie komory autoklawu (oznaczenie: Ciśnienie) Rejestrator ciśnienia
3501009054
T2 -10min 275kPa 3.74 bar abs = 274 kPa

T2- koniec fazy przetrzymania

 

Autoklaw – seria pomiarowa nr 2:

Punkt czasowy fazy przetrzymania Ciśnienie komory autoklawu (oznaczenie: Ciśnienie) Rejestrator ciśnienia
3501009054
T2 -10min 275kPa 3.72 bar abs = 272 kPa

Dla autoklawu w potwierdzono zgodność wskazań między czujnikiem ciśnienia autoklawu a czujnikiem ciśnienia umieszczonym w komorze autoklawu na potrzeby walidacji.

 

 

Szczegółowe dane (zmierzone wartości ciśnienia i punkty czasowe): patrz tabela poniżej

Komora autoklawu – Ciśnienie [bar] Puszka 1 – Ciśnienie [bar] Puszka 1 – Ciśnienie [bar] Etap Różnica ciśnienia: Puszka 1 vs Autoklaw [Bar] Różnica ciśnienia: Puszka 2 vs Autoklaw [Bar]
1.517 1.480 1.428 Grzanie 0.0 0.1
1.595 1.538 1.482 Grzanie 0.1 0.1
1.614 1.557 1.497 Grzanie 0.1 0.1
1.636 1.575 1.512 Grzanie 0.1 0.1
1.654 1.593 1.528 Grzanie 0.1 0.1
1.675 1.612 1.543 Grzanie 0.1 0.1
1.694 1.629 1.560 Grzanie 0.1 0.1
1.713 1.646 1.574 Grzanie 0.1 0.1
1.731 1.664 1.589 Grzanie 0.1 0.1
1.753 1.684 1.606 Grzanie 0.1 0.1
1.776 1.705 1.625 Grzanie 0.1 0.2
1.794 1.724 1.643 Grzanie 0.1 0.2
1.778 1.715 1.634 Grzanie 0.1 0.1
1.800 1.735 1.652 Grzanie 0.1 0.1
1.820 1.755 1.671 Grzanie 0.1 0.1
1.842 1.776 1.687 Grzanie 0.1 0.2
1.822 1.763 1.678 Grzanie 0.1 0.1
1.847 1.786 1.701 Grzanie 0.1 0.1
1.871 1.810 1.719 Grzanie 0.1 0.2
1.893 1.832 1.739 Grzanie 0.1 0.2
1.867 1.815 1.727 Grzanie 0.1 0.1
1.897 1.842 1.750 Grzanie 0.1 0.1
1.920 1.865 1.770 Grzanie 0.1 0.1
1.941 1.887 1.788 Grzanie 0.1 0.2
1.917 1.872 1.778 Grzanie 0.0 0.1
1.946 1.899 1.803 Grzanie 0.0 0.1
1.971 1.923 1.824 Grzanie 0.0 0.1
1.954 1.915 1.818 Grzanie 0.0 0.1
1.984 1.943 1.843 Grzanie 0.0 0.1
2.004 1.967 1.864 Grzanie 0.0 0.1
1.985 1.954 1.852 Grzanie 0.0 0.1
2.005 1.974 1.873 Grzanie 0.0 0.1
1.945 1.932 1.837 Grzanie 0.0 0.1
1.956 1.946 1.848 Grzanie 0.0 0.1
1.965 1.958 1.859 Grzanie 0.0 0.1
1.980 1.974 1.875 Grzanie 0.0 0.1
2.006 2.000 1.897 Grzanie 0.0 0.1
2.029 2.021 1.917 Grzanie 0.0 0.1
1.998 2.004 1.900 Grzanie 0.0 0.1
2.016 2.023 1.917 Grzanie 0.0 0.1
1.993 2.018 1.910 Grzanie 0.0 0.1
2.023 2.038 1.931 Grzanie 0.0 0.1
2.040 2.055 1.947 Grzanie 0.0 0.1
2.052 2.071 1.960 Grzanie 0.0 0.1
2.015 2.049 1.938 Grzanie 0.0 0.1
2.055 2.086 1.972 Grzanie 0.0 0.1
2.081 2.109 1.993 Grzanie 0.0 0.1
2.049 2.089 1.976 Grzanie 0.0 0.1
2.072 2.112 1.996 Grzanie 0.0 0.1
2.172 2.184 2.075 Grzanie 0.0 0.1
2.109 2.147 2.033 Grzanie 0.0 0.1
2.181 2.226 2.094 Grzanie 0.0 0.1
2.371 2.278 2.226 Grzanie 0.1 0.1
2.452 2.434 2.304 Grzanie 0.0 0.1
2.787 2.594 2.547 Grzanie 0.2 0.2
2.818 2.672 2.579 Grzanie 0.1 0.2
2.843 2.705 2.601 Grzanie 0.1 0.2
2.865 2.730 2.623 Grzanie 0.1 0.2
2.841 2.745 2.613 Grzanie 0.1 0.2
2.872 2.762 2.642 Grzanie 0.1 0.2
2.895 2.779 2.666 Grzanie 0.1 0.2
2.918 2.800 2.690 Grzanie 0.1 0.2
2.944 2.821 2.715 Grzanie 0.1 0.2
2.967 2.845 2.739 Grzanie 0.1 0.2
2.954 2.855 2.735 Grzanie 0.1 0.2
2.977 2.873 2.761 Grzanie 0.1 0.2
3.002 2.894 2.785 Grzanie 0.1 0.2
3.022 2.918 2.807 Grzanie 0.1 0.2
3.006 2.924 2.802 Grzanie 0.1 0.2
3.029 2.941 2.827 Grzanie 0.1 0.2
3.053 2.961 2.850 Grzanie 0.1 0.2
3.037 2.972 2.846 Grzanie 0.1 0.2
3.063 2.988 2.875 Grzanie 0.1 0.2
3.089 3.009 2.899 Grzanie 0.1 0.2
3.106 3.029 2.919 Grzanie 0.1 0.2
3.089 3.036 2.913 Grzanie 0.1 0.2
3.113 3.051 2.938 Grzanie 0.1 0.2
3.137 3.070 2.963 Grzanie 0.1 0.2
3.157 3.090 2.983 Grzanie 0.1 0.2
3.138 3.097 2.977 Grzanie 0.0 0.2
3.164 3.113 3.001 Grzanie 0.1 0.2
3.181 3.130 3.021 Grzanie 0.1 0.2
3.163 3.135 3.012 Grzanie 0.0 0.2
3.181 3.148 3.034 Grzanie 0.0 0.1
3.200 3.163 3.053 Grzanie 0.0 0.1
3.169 3.169 3.035 Grzanie 0.0 0.1
3.200 3.184 3.065 Grzanie 0.0 0.1
3.218 3.199 3.086 Grzanie 0.0 0.1
3.235 3.214 3.104 Grzanie 0.0 0.1
3.249 3.230 3.123 Grzanie 0.0 0.1
3.228 3.233 3.111 Grzanie 0.0 0.1
3.244 3.247 3.129 Grzanie 0.0 0.1
3.260 3.260 3.144 Grzanie 0.0 0.1
3.225 3.262 3.122 Grzanie 0.0 0.1
3.255 3.276 3.151 Grzanie 0.0 0.1
3.269 3.290 3.168 Grzanie 0.0 0.1
3.286 3.303 3.186 Grzanie 0.0 0.1
3.299 3.317 3.202 Grzanie 0.0 0.1
3.249 3.320 3.162 Grzanie -0.1 0.1
3.292 3.336 3.205 Grzanie 0.0 0.1
3.308 3.350 3.224 Grzanie 0.0 0.1
3.321 3.362 3.237 Grzanie 0.0 0.1
3.336 3.376 3.253 Grzanie 0.0 0.1
3.306 3.379 3.233 Grzanie -0.1 0.1
3.327 3.392 3.255 Grzanie -0.1 0.1
3.342 3.404 3.271 Grzanie -0.1 0.1
3.357 3.417 3.286 Grzanie -0.1 0.1
3.370 3.432 3.302 Grzanie -0.1 0.1
3.384 3.445 3.316 Grzanie -0.1 0.1
3.364 3.449 3.305 Grzanie -0.1 0.1
3.379 3.462 3.321 Grzanie -0.1 0.1
3.391 3.476 3.335 Grzanie -0.1 0.1
3.401 3.489 3.349 Grzanie -0.1 0.1
3.359 3.489 3.314 Grzanie -0.1 0.0
3.396 3.505 3.351 Grzanie -0.1 0.0
3.411 3.518 3.368 Grzanie -0.1 0.0
3.426 3.531 3.383 Grzanie -0.1 0.0
3.440 3.544 3.398 Grzanie -0.1 0.0
3.415 3.547 3.380 Grzanie -0.1 0.0
3.436 3.561 3.401 Grzanie -0.1 0.0
3.449 3.572 3.415 Grzanie -0.1 0.0
3.463 3.585 3.431 Grzanie -0.1 0.0
3.438 3.588 3.412 Grzanie -0.1 0.0
3.456 3.600 3.432 Grzanie -0.1 0.0
3.472 3.612 3.449 Grzanie -0.1 0.0
3.484 3.625 3.462 Grzanie -0.1 0.0
3.442 3.626 3.428 Grzanie -0.2 0.0
3.482 3.640 3.467 Grzanie -0.2 0.0
3.495 3.653 3.480 Grzanie -0.2 0.0
3.510 3.666 3.497 Grzanie -0.2 0.0
3.485 3.668 3.479 Grzanie -0.2 0.0
3.507 3.681 3.501 Grzanie -0.2 0.0
3.522 3.696 3.517 Grzanie -0.2 0.0
3.536 3.709 3.532 Grzanie -0.2 0.0
3.503 3.712 3.505 Grzanie -0.2 0.0
3.540 3.727 3.541 Grzanie -0.2 0.0
3.555 3.739 3.559 Grzanie -0.2 0.0
3.447 3.726 3.466 Grzanie -0.3 0.0
3.567 3.756 3.573 Grzanie -0.2 0.0
3.555 3.762 3.567 Grzanie -0.2 0.0
3.580 3.778 3.592 Grzanie -0.2 0.0
3.560 3.783 3.578 Grzanie -0.2 0.0
3.583 3.797 3.601 Grzanie -0.2 0.0
3.594 3.810 3.616 Grzanie -0.2 0.0
3.574 3.812 3.600 Grzanie -0.2 0.0
3.591 3.824 3.621 Grzanie -0.2 0.0
3.553 3.825 3.588 Grzanie -0.3 0.0
3.593 3.839 3.628 Grzanie -0.2 0.0
3.572 3.844 3.615 Grzanie -0.3 0.0
3.597 3.856 3.639 Grzanie -0.3 0.0
3.580 3.862 3.630 Grzanie -0.3 0.0
3.602 3.889 3.651 Grzanie -0.3 0.0
3.589 3.892 3.646 Grzanie -0.3 -0.1
3.593 3.901 3.652 Grzanie -0.3 -0.1
3.595 3.910 3.660 Grzanie -0.3 -0.1
3.572 3.894 3.643 Grzanie -0.3 -0.1
3.576 3.907 3.651 Grzanie -0.3 -0.1
3.582 3.916 3.661 Grzanie -0.3 -0.1
3.589 3.930 3.674 Grzanie -0.3 -0.1
3.570 3.916 3.660 Grzanie -0.3 -0.1
3.591 3.941 3.681 Grzanie -0.3 -0.1
3.599 3.952 3.693 Grzanie -0.4 -0.1
3.581 3.936 3.680 Grzanie -0.4 -0.1
3.586 3.950 3.688 Grzanie -0.4 -0.1
3.581 3.953 3.689 Grzanie -0.4 -0.1
3.583 3.962 3.695 Grzanie -0.4 -0.1
3.557 3.947 3.680 Grzanie -0.4 -0.1
3.898 4.265 3.997 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.916 4.279 4.011 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.880 4.260 3.989 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.914 4.288 4.018 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.874 4.265 3.991 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.887 4.277 4.004 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.862 4.259 3.981 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.889 4.281 4.006 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.879 4.274 3.997 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.865 4.268 3.991 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.914 4.303 4.028 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.907 4.304 4.027 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.892 4.301 4.025 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.922 4.323 4.050 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.907 4.315 4.036 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.878 4.303 4.023 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.909 4.329 4.049 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.893 4.320 4.036 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.889 4.325 4.041 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.906 4.334 4.052 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.880 4.326 4.039 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.896 4.337 4.052 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.866 4.315 4.028 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.849 4.305 4.017 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.882 4.328 4.042 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.875 4.326 4.040 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.860 4.320 4.032 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.847 4.315 4.023 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.914 4.362 4.076 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.908 4.362 4.072 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.874 4.334 4.056 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.911 4.365 4.085 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.913 4.364 4.085 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.898 4.365 4.083 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.882 4.358 4.070 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.866 4.348 4.059 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.886 4.371 4.082 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.900 4.373 4.084 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.862 4.354 4.064 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.897 4.363 4.071 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.879 4.367 4.079 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.871 4.364 4.075 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.861 4.361 4.068 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.848 4.352 4.061 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.880 4.374 4.086 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.911 4.395 4.107 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.904 4.397 4.107 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.889 4.391 4.101 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.920 4.409 4.119 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.876 4.394 4.100 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.892 4.407 4.114 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.902 4.416 4.121 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.888 4.409 4.111 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.883 4.414 4.116 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.868 4.391 4.090 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.867 4.403 4.104 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.851 4.394 4.094 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.888 4.419 4.123 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.882 4.415 4.117 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.873 4.412 4.113 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.860 4.406 4.105 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.873 4.410 4.111 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.876 4.420 4.121 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.911 4.452 4.153 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.915 4.454 4.156 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.921 4.459 4.159 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.911 4.457 4.155 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.906 4.462 4.158 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.865 4.433 4.124 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.871 4.443 4.135 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.888 4.460 4.155 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.854 4.439 4.131 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.875 4.454 4.143 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.858 4.444 4.135 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.874 4.436 4.125 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.885 4.462 4.154 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.878 4.459 4.149 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.866 4.453 4.145 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.864 4.453 4.142 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.871 4.463 4.153 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.871 4.463 4.153 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.870 4.469 4.157 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.876 4.475 4.163 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.882 4.479 4.169 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.898 4.492 4.183 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.883 4.488 4.175 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.876 4.485 4.172 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.893 4.501 4.189 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.920 4.520 4.208 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.898 4.512 4.198 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.918 4.530 4.214 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.882 4.511 4.192 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.854 4.492 4.173 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.879 4.506 4.190 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.867 4.499 4.184 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.859 4.497 4.178 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.851 4.493 4.175 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.892 4.520 4.206 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.877 4.511 4.195 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.866 4.505 4.189 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.852 4.501 4.180 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.888 4.521 4.204 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.875 4.514 4.196 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.868 4.510 4.191 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.881 4.520 4.201 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.905 4.542 4.224 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.841 4.519 4.204 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.909 4.547 4.227 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.883 4.544 4.221 Sterylizacja -0.7 -0.3
3.911 4.564 4.244 Sterylizacja -0.7 -0.3
3.880 4.544 4.218 Sterylizacja -0.7 -0.3
3.896 4.561 4.236 Sterylizacja -0.7 -0.3
3.879 4.559 4.234 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.876 4.551 4.225 Sterylizacja -0.7 -0.3
3.901 4.578 4.259 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.859 4.557 4.230 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.883 4.569 4.245 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.866 4.561 4.235 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.854 4.555 4.230 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.847 4.553 4.228 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.890 4.577 4.254 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.880 4.575 4.251 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.866 4.571 4.244 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.854 4.568 4.240 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.894 4.591 4.267 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.882 4.583 4.256 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.867 4.578 4.251 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.855 4.575 4.246 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.846 4.568 4.239 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.882 4.589 4.263 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.872 4.584 4.258 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.859 4.580 4.251 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.848 4.575 4.244 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.884 4.594 4.268 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.874 4.591 4.262 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.861 4.586 4.256 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.853 4.581 4.251 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.874 4.593 4.265 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.899 4.615 4.288 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.892 4.617 4.288 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.887 4.638 4.311 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.897 4.633 4.305 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.883 4.627 4.299 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.871 4.656 4.329 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.878 4.631 4.300 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.906 4.657 4.329 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.859 4.632 4.300 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.880 4.640 4.309 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.864 4.634 4.300 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.851 4.627 4.295 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.847 4.626 4.295 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.870 4.625 4.292 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.883 4.648 4.316 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.872 4.645 4.311 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.859 4.641 4.308 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.847 4.636 4.302 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.890 4.659 4.327 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.878 4.653 4.320 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.867 4.648 4.315 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.855 4.643 4.307 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.843 4.640 4.304 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.881 4.660 4.326 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.872 4.655 4.321 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.861 4.651 4.316 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.849 4.647 4.310 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.871 4.641 4.305 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.878 4.662 4.326 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.869 4.659 4.321 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.887 4.672 4.337 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.870 4.658 4.318 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.907 4.691 4.357 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.888 4.690 4.356 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.883 4.690 4.356 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.914 4.708 4.372 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.877 4.701 4.367 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.917 4.726 4.396 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.874 4.707 4.372 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.882 4.711 4.382 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.858 4.702 4.372 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.879 4.711 4.380 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.864 4.704 4.371 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.851 4.700 4.366 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.846 4.699 4.366 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.840 4.698 4.364 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.882 4.720 4.384 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.872 4.716 4.382 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.861 4.713 4.378 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.849 4.709 4.371 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.855 4.704 4.369 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.878 4.726 4.389 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.868 4.723 4.384 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.856 4.719 4.380 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.846 4.715 4.375 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.891 4.738 4.402 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.875 4.729 4.390 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.862 4.726 4.387 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.853 4.722 4.382 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.842 4.718 4.377 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.882 4.738 4.398 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.872 4.734 4.393 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.861 4.730 4.388 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.849 4.726 4.382 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.839 4.721 4.378 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.876 4.740 4.397 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.871 4.738 4.395 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.911 4.762 4.423 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.886 4.754 4.411 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.896 4.762 4.418 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.905 4.772 4.431 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.915 4.788 4.448 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.877 4.765 4.421 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.894 4.782 4.438 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.899 4.795 4.457 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.878 4.782 4.439 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.871 4.784 4.445 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.844 4.769 4.432 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.865 4.778 4.438 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.853 4.773 4.432 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.843 4.769 4.429 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.837 4.771 4.429 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.879 4.792 4.450 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.873 4.793 4.449 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.862 4.789 4.444 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.854 4.785 4.440 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.843 4.782 4.436 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.886 4.805 4.460 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.872 4.798 4.451 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.863 4.796 4.446 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.852 4.794 4.443 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.842 4.790 4.439 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.887 4.813 4.466 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.873 4.804 4.455 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.862 4.799 4.451 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.852 4.796 4.447 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.841 4.791 4.442 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.879 4.811 4.463 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.871 4.808 4.457 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.862 4.802 4.452 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.850 4.798 4.447 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.839 4.794 4.445 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.882 4.816 4.468 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.892 4.819 4.467 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.913 4.833 4.483 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.887 4.828 4.478 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.875 4.830 4.479 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.852 4.829 4.481 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.893 4.843 4.496 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.879 4.851 4.502 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.851 4.840 4.494 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.851 4.839 4.492 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.908 4.873 4.526 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.871 4.857 4.513 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.839 4.839 4.494 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.868 4.852 4.505 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.858 4.849 4.502 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.851 4.848 4.500 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.848 4.847 4.499 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.840 4.845 4.498 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.882 4.866 4.519 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.871 4.862 4.515 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.862 4.859 4.511 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.850 4.854 4.506 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.841 4.853 4.502 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.881 4.872 4.524 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.873 4.866 4.518 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.864 4.864 4.515 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.852 4.861 4.512 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.841 4.856 4.506 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.888 4.879 4.531 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.874 4.872 4.523 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.865 4.867 4.517 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.853 4.864 4.513 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.842 4.860 4.509 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.891 4.883 4.534 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.875 4.875 4.523 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.865 4.871 4.520 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.853 4.868 4.513 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.844 4.865 4.510 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.862 4.858 4.507 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.875 4.877 4.525 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.866 4.873 4.522 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.879 4.881 4.528 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.897 4.889 4.537 Sterylizacja -1.0 -0.6
3.892 4.901 4.549 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.868 4.893 4.541 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.907 4.914 4.562 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.868 4.902 4.553 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.911 4.930 4.583 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.856 4.910 4.562 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.869 4.914 4.570 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.912 4.937 4.589 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.889 4.934 4.586 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.853 4.918 4.568 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.899 4.920 4.570 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.873 4.924 4.572 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.867 4.922 4.570 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.861 4.920 4.571 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.857 4.921 4.571 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.847 4.919 4.566 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.837 4.915 4.564 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.876 4.932 4.582 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.869 4.931 4.580 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.859 4.927 4.574 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.850 4.925 4.573 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.840 4.921 4.568 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.888 4.942 4.592 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.872 4.934 4.581 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.863 4.933 4.580 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.853 4.929 4.576 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.843 4.924 4.570 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.879 4.922 4.567 Sterylizacja -1.0 -0.7
3.874 4.939 4.587 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.863 4.935 4.581 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.853 4.931 4.578 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.842 4.930 4.571 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.833 4.926 4.570 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.877 4.943 4.589 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.867 4.939 4.584 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.857 4.936 4.580 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.848 4.932 4.577 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.838 4.930 4.573 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.883 4.949 4.593 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.869 4.940 4.586 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.878 4.947 4.593 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.905 4.963 4.606 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.859 4.945 4.589 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.888 4.964 4.609 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.899 4.977 4.624 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.876 4.988 4.634 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.880 4.977 4.626 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.873 4.979 4.631 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.890 4.983 4.634 Sterylizacja -1.1 -0.7
3.860 4.977 4.632 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.884 4.985 4.639 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.852 4.969 4.621 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.838 4.965 4.614 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.880 4.982 4.631 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.878 4.985 4.633 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.871 4.985 4.633 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.864 4.983 4.629 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.853 4.981 4.628 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.845 4.976 4.623 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.835 4.974 4.621 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.875 4.991 4.638 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.870 4.989 4.635 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.861 4.985 4.633 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.850 4.982 4.626 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.841 4.980 4.624 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.832 4.976 4.622 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.872 4.993 4.640 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.865 4.991 4.636 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.854 4.988 4.632 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.845 4.984 4.628 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.836 4.980 4.624 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.880 5.001 4.647 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.871 4.996 4.639 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.862 4.992 4.636 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.852 4.990 4.631 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.842 4.986 4.627 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.832 4.981 4.625 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.875 5.000 4.641 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.866 4.996 4.637 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.855 4.993 4.633 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.846 4.989 4.630 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.836 4.985 4.625 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.843 4.986 4.626 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.872 5.008 4.650 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.897 5.023 4.667 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.816 5.027 4.670 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.891 5.022 4.666 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.881 5.032 4.677 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.857 5.022 4.669 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.881 5.029 4.679 Sterylizacja -1.1 -0.8
3.882 5.043 4.695 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.860 5.031 4.683 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.839 5.023 4.674 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.869 5.031 4.685 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.857 5.028 4.679 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.850 5.025 4.677 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.845 5.026 4.676 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.840 5.025 4.674 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.831 5.022 4.672 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.873 5.038 4.690 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.866 5.038 4.687 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.857 5.036 4.682 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.845 5.031 4.680 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.836 5.029 4.677 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.872 5.025 4.673 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.870 5.042 4.690 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.862 5.040 4.688 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.852 5.036 4.683 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.843 5.033 4.680 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.834 5.029 4.676 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.872 5.044 4.692 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.867 5.045 4.691 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.859 5.040 4.688 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.847 5.037 4.683 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.838 5.034 4.680 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.828 5.029 4.676 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.874 5.050 4.694 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.864 5.043 4.690 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.854 5.041 4.687 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.845 5.037 4.683 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.835 5.034 4.680 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.890 5.047 4.690 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.869 5.047 4.692 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.859 5.044 4.689 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.888 5.056 4.700 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.896 5.065 4.709 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.873 5.063 4.707 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.904 5.083 4.726 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.874 5.070 4.714 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.905 5.085 4.730 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.879 5.084 4.733 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.863 5.066 4.730 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.852 5.061 4.725 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.878 5.083 4.748 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.843 5.065 4.728 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.870 5.074 4.735 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.857 5.069 4.729 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.848 5.067 4.726 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.846 5.069 4.727 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.843 5.069 4.727 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.835 5.069 4.726 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.855 5.066 4.726 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.873 5.084 4.741 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.864 5.082 4.736 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.851 5.078 4.736 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.842 5.075 4.732 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.833 5.071 4.729 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.883 5.091 4.747 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.870 5.086 4.742 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.861 5.084 4.739 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.850 5.081 4.734 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.841 5.077 4.732 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.833 5.073 4.729 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.879 5.093 4.747 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.867 5.087 4.742 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.859 5.084 4.737 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.850 5.083 4.735 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.840 5.079 4.731 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.831 5.077 4.729 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.878 5.095 4.747 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.868 5.091 4.742 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.858 5.087 4.739 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.849 5.084 4.735 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.838 5.079 4.733 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.830 5.077 4.730 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.877 5.095 4.748 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.867 5.091 4.741 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.856 5.087 4.738 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.845 5.085 4.735 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.834 5.081 4.733 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.882 5.076 4.728 Sterylizacja -1.2 -0.8
3.829 5.075 4.721 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.882 5.109 4.758 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.830 5.099 4.748 Sterylizacja -1.3 -0.9
3.889 5.121 4.770 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.900 5.126 4.776 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.873 4.929 4.778 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.906 4.961 4.796 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.836 4.960 4.788 Sterylizacja -1.1 -1.0
3.872 4.967 4.791 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.838 4.956 4.773 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.865 4.968 4.782 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.852 4.967 4.776 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.846 4.967 4.774 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.841 4.971 4.775 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.836 4.975 4.773 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.830 4.976 4.772 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.881 4.997 4.792 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.871 4.994 4.789 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.861 4.993 4.784 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.851 4.991 4.779 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.839 4.990 4.778 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.830 4.990 4.775 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.879 5.006 4.791 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.869 5.005 4.788 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.861 5.003 4.784 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.850 5.002 4.782 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.841 5.001 4.779 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.831 4.999 4.776 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.878 5.017 4.794 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.870 5.014 4.787 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.861 5.011 4.785 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.851 5.010 4.782 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.841 5.010 4.779 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.833 5.007 4.777 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.885 5.029 4.798 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.869 5.022 4.790 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.860 5.020 4.785 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.853 5.018 4.784 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.840 5.015 4.779 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.830 5.014 4.776 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.886 5.036 4.796 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.870 5.029 4.789 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.886 5.036 4.795 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.901 5.045 4.804 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.889 5.055 4.811 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.873 5.053 4.809 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.896 5.065 4.821 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.858 5.061 4.813 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.904 5.089 4.841 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.832 5.084 4.832 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.859 5.080 4.828 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.907 5.109 4.855 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.869 5.096 4.842 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.839 5.083 4.827 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.875 5.094 4.835 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.864 5.091 4.828 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.859 5.090 4.828 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.854 5.092 4.828 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.851 5.092 4.829 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.842 5.092 4.828 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.833 5.090 4.826 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.894 5.103 4.837 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.871 5.106 4.839 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.864 5.104 4.835 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.853 5.101 4.832 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.844 5.100 4.828 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.834 5.097 4.826 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.875 5.096 4.824 Sterylizacja -1.2 -0.9
3.873 5.110 4.840 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.864 5.109 4.835 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.856 5.106 4.834 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.844 5.105 4.831 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.839 5.104 4.828 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.827 5.100 4.826 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.873 5.116 4.841 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.866 5.114 4.837 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.855 5.111 4.834 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.847 5.109 4.832 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.838 5.106 4.828 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.829 5.103 4.824 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.875 5.118 4.842 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.866 5.116 4.837 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.858 5.114 4.836 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.847 5.110 4.833 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.838 5.108 4.827 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.829 5.106 4.826 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.873 5.121 4.842 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.867 5.116 4.839 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.857 5.115 4.832 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.847 5.113 4.832 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.838 5.109 4.828 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.829 5.106 4.826 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.886 5.127 4.848 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.868 5.120 4.838 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.877 5.122 4.840 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.895 5.137 4.854 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.847 5.123 4.838 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.895 5.149 4.864 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.872 5.157 4.870 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.871 5.138 4.860 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.861 5.127 4.869 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.889 5.144 4.884 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.870 5.132 4.875 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.862 5.138 4.880 Sterylizacja -1.3 -1.0
3.841 4.965 4.872 Sterylizacja -1.1 -1.0
3.869 4.998 4.879 Sterylizacja -1.1 -1.0
3.853 5.000 4.873 Sterylizacja -1.1 -1.0
3.842 5.003 4.869 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.838 5.009 4.868 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.835 5.014 4.869 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.829 5.016 4.867 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.879 5.036 4.887 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.869 5.034 4.882 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.860 5.035 4.879 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.851 5.033 4.876 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.841 5.033 4.873 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.832 5.033 4.871 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.889 5.054 4.895 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.868 5.048 4.883 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.859 5.046 4.881 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.854 5.046 4.879 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.843 5.045 4.876 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.834 5.046 4.874 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.887 5.062 4.893 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.874 5.058 4.885 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.864 5.056 4.883 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.853 5.056 4.878 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.845 5.055 4.878 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.836 5.053 4.873 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.827 5.053 4.871 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.875 5.065 4.888 Sterylizacja -1.2 -1.0
3.945 5.070 4.892 Sterylizacja -1.1 -0.9
4.007 5.105 4.933 Sterylizacja -1.1 -0.9
3.991 5.071 4.906 Chłodzenie -1.1 -0.9
4.004 5.057 4.891 Chłodzenie -1.1 -0.9
4.007 5.044 4.869 Chłodzenie -1.0 -0.9
4.003 5.020 4.831 Chłodzenie -1.0 -0.8
4.010 5.001 4.802 Chłodzenie -1.0 -0.8
4.027 4.977 4.785 Chłodzenie -1.0 -0.8
4.035 4.959 4.770 Chłodzenie -0.9 -0.7
4.044 4.926 4.727 Chłodzenie -0.9 -0.7
4.027 4.887 4.694 Chłodzenie -0.9 -0.7
4.002 4.854 4.655 Chłodzenie -0.9 -0.7
3.976 4.838 4.625 Chłodzenie -0.9 -0.6
3.974 4.816 4.605 Chłodzenie -0.8 -0.6
3.966 4.792 4.588 Chłodzenie -0.8 -0.6
3.955 4.769 4.560 Chłodzenie -0.8 -0.6
3.968 4.751 4.540 Chłodzenie -0.8 -0.6
3.975 4.728 4.518 Chłodzenie -0.8 -0.5
3.989 4.713 4.497 Chłodzenie -0.7 -0.5
3.994 4.689 4.478 Chłodzenie -0.7 -0.5
4.017 4.678 4.463 Chłodzenie -0.7 -0.4
3.981 4.630 4.408 Chłodzenie -0.6 -0.4
3.956 4.617 4.393 Chłodzenie -0.7 -0.4
3.981 4.604 4.386 Chłodzenie -0.6 -0.4
3.999 4.592 4.379 Chłodzenie -0.6 -0.4
4.020 4.574 4.361 Chłodzenie -0.6 -0.3
3.957 4.531 4.311 Chłodzenie -0.6 -0.4
3.961 4.517 4.303 Chłodzenie -0.6 -0.3
3.982 4.507 4.297 Chłodzenie -0.5 -0.3
4.001 4.500 4.294 Chłodzenie -0.5 -0.3
3.988 4.459 4.247 Chłodzenie -0.5 -0.3
3.964 4.446 4.238 Chłodzenie -0.5 -0.3
3.985 4.437 4.234 Chłodzenie -0.5 -0.2
4.018 4.434 4.241 Chłodzenie -0.4 -0.2
3.950 4.387 4.187 Chłodzenie -0.4 -0.2
3.984 4.385 4.193 Chłodzenie -0.4 -0.2
4.018 4.384 4.214 Chłodzenie -0.4 -0.2
3.955 4.341 4.164 Chłodzenie -0.4 -0.2
3.986 4.340 4.171 Chłodzenie -0.4 -0.2
4.024 4.330 4.165 Chłodzenie -0.3 -0.1
3.972 4.303 4.137 Chłodzenie -0.3 -0.2
4.009 4.304 4.151 Chłodzenie -0.3 -0.1
3.954 4.264 4.102 Chłodzenie -0.3 -0.1
3.986 4.263 4.114 Chłodzenie -0.3 -0.1
4.022 4.261 4.122 Chłodzenie -0.2 -0.1
3.964 4.222 4.078 Chłodzenie -0.3 -0.1
4.005 4.229 4.094 Chłodzenie -0.2 -0.1
3.955 4.190 4.051 Chłodzenie -0.2 -0.1
3.993 4.193 4.067 Chłodzenie -0.2 -0.1
3.994 4.167 4.038 Chłodzenie -0.2 0.0
3.979 4.162 4.043 Chłodzenie -0.2 -0.1
4.012 4.152 4.033 Chłodzenie -0.1 0.0
3.982 4.138 4.024 Chłodzenie -0.2 0.0
4.028 4.139 4.032 Chłodzenie -0.1 0.0
3.979 4.116 4.006 Chłodzenie -0.1 0.0
4.026 4.112 4.009 Chłodzenie -0.1 0.0
3.983 4.091 3.993 Chłodzenie -0.1 0.0
4.025 4.088 3.993 Chłodzenie -0.1 0.0
3.986 4.093 3.977 Chłodzenie -0.1 0.0
4.012 4.083 3.972 Chłodzenie -0.1 0.0
3.986 4.073 3.967 Chłodzenie -0.1 0.0
3.984 4.041 3.937 Chłodzenie -0.1 0.0
3.991 4.052 3.958 Chłodzenie -0.1 0.0
3.959 4.022 3.927 Chłodzenie -0.1 0.0
4.004 4.037 3.955 Chłodzenie 0.0 0.0
3.967 4.005 3.920 Chłodzenie 0.0 0.0
4.014 4.025 3.954 Chłodzenie 0.0 0.1
3.976 3.989 3.916 Chłodzenie 0.0 0.1
4.021 4.012 3.953 Chłodzenie 0.0 0.1
3.982 3.975 3.913 Chłodzenie 0.0 0.1
4.035 3.984 3.932 Chłodzenie 0.1 0.1
3.994 3.964 3.918 Chłodzenie 0.0 0.1
3.961 3.934 3.886 Chłodzenie 0.0 0.1
4.004 3.956 3.922 Chłodzenie 0.0 0.1
3.971 3.925 3.889 Chłodzenie 0.0 0.1
4.018 3.954 3.938 Chłodzenie 0.1 0.1
3.983 3.918 3.900 Chłodzenie 0.1 0.1
4.028 3.929 3.917 Chłodzenie 0.1 0.1
3.996 3.923 3.912 Chłodzenie 0.1 0.1
3.962 3.892 3.882 Chłodzenie 0.1 0.1
4.006 3.926 3.921 Chłodzenie 0.1 0.1
3.975 3.893 3.888 Chłodzenie 0.1 0.1
4.025 3.949 3.934 Chłodzenie 0.1 0.1
3.993 3.914 3.901 Chłodzenie 0.1 0.1
3.964 3.884 3.872 Chłodzenie 0.1 0.1
4.010 3.928 3.912 Chłodzenie 0.1 0.1
3.979 3.896 3.881 Chłodzenie 0.1 0.1
4.030 3.954 3.931 Chłodzenie 0.1 0.1
3.994 3.914 3.894 Chłodzenie 0.1 0.1
3.967 3.886 3.867 Chłodzenie 0.1 0.1
4.014 3.931 3.910 Chłodzenie 0.1 0.1
3.985 3.900 3.878 Chłodzenie 0.1 0.1
4.019 3.903 3.885 Chłodzenie 0.1 0.1
4.003 3.912 3.895 Chłodzenie 0.1 0.1
3.977 3.882 3.865 Chłodzenie 0.1 0.1
4.028 3.931 3.909 Chłodzenie 0.1 0.1
3.995 3.896 3.878 Chłodzenie 0.1 0.1
3.968 3.867 3.850 Chłodzenie 0.1 0.1
4.018 3.901 3.889 Chłodzenie 0.1 0.1
3.990 3.871 3.860 Chłodzenie 0.1 0.1
3.967 3.845 3.836 Chłodzenie 0.1 0.1
4.018 3.878 3.875 Chłodzenie 0.1 0.1
3.989 3.848 3.845 Chłodzenie 0.1 0.1
3.970 3.823 3.820 Chłodzenie 0.1 0.1
4.012 3.850 3.858 Chłodzenie 0.2 0.2
3.983 3.820 3.829 Chłodzenie 0.2 0.2
4.003 3.808 3.820 Chłodzenie 0.2 0.2
4.008 3.824 3.840 Chłodzenie 0.2 0.2
3.985 3.800 3.815 Chłodzenie 0.2 0.2
3.994 3.780 3.799 Chłodzenie 0.2 0.2
4.009 3.803 3.829 Chłodzenie 0.2 0.2
3.983 3.775 3.802 Chłodzenie 0.2 0.2
3.994 3.755 3.787 Chłodzenie 0.2 0.2
4.008 3.779 3.814 Chłodzenie 0.2 0.2
3.985 3.753 3.789 Chłodzenie 0.2 0.2
4.007 3.742 3.783 Chłodzenie 0.3 0.2
4.009 3.757 3.801 Chłodzenie 0.3 0.2
3.985 3.732 3.776 Chłodzenie 0.3 0.2
3.995 3.714 3.758 Chłodzenie 0.3 0.2
4.013 3.740 3.790 Chłodzenie 0.3 0.2
3.988 3.714 3.766 Chłodzenie 0.3 0.2
3.987 3.692 3.743 Chłodzenie 0.3 0.2
4.014 3.726 3.779 Chłodzenie 0.3 0.2
3.988 3.700 3.752 Chłodzenie 0.3 0.2
3.969 3.679 3.733 Chłodzenie 0.3 0.2
4.018 3.718 3.772 Chłodzenie 0.3 0.2
3.992 3.691 3.746 Chłodzenie 0.3 0.2
3.971 3.669 3.723 Chłodzenie 0.3 0.2
4.024 3.704 3.767 Chłodzenie 0.3 0.3
3.997 3.677 3.740 Chłodzenie 0.3 0.3
3.976 3.655 3.718 Chłodzenie 0.3 0.3
4.028 3.691 3.761 Chłodzenie 0.3 0.3
3.999 3.661 3.733 Chłodzenie 0.3 0.3
3.977 3.638 3.708 Chłodzenie 0.3 0.3
4.030 3.675 3.752 Chłodzenie 0.4 0.3
4.002 3.647 3.726 Chłodzenie 0.4 0.3
3.980 3.624 3.705 Chłodzenie 0.4 0.3
4.040 3.658 3.746 Chłodzenie 0.4 0.3
4.008 3.634 3.725 Chłodzenie 0.4 0.3
3.985 3.612 3.702 Chłodzenie 0.4 0.3
3.985 3.589 3.683 Chłodzenie 0.4 0.3
4.014 3.625 3.732 Chłodzenie 0.4 0.3
3.994 3.602 3.785 Chłodzenie 0.4 0.2
3.972 3.580 3.765 Chłodzenie 0.4 0.2
4.026 3.620 3.813 Chłodzenie 0.4 0.2
4.000 3.593 3.787 Chłodzenie 0.4 0.2
3.980 3.572 3.765 Chłodzenie 0.4 0.2
4.041 3.602 3.803 Chłodzenie 0.4 0.2
4.006 3.587 3.787 Chłodzenie 0.4 0.2
3.986 3.565 3.766 Chłodzenie 0.4 0.2
3.968 3.545 3.747 Chłodzenie 0.4 0.2
4.015 3.590 3.791 Chłodzenie 0.4 0.2
3.997 3.569 3.769 Chłodzenie 0.4 0.2
3.979 3.548 3.750 Chłodzenie 0.4 0.2
4.039 3.600 3.802 Chłodzenie 0.4 0.2
4.009 3.574 3.777 Chłodzenie 0.4 0.2
3.989 3.551 3.755 Chłodzenie 0.4 0.2
3.973 3.531 3.738 Chłodzenie 0.4 0.2
4.024 3.569 3.786 Chłodzenie 0.5 0.2
3.999 3.543 3.763 Chłodzenie 0.5 0.2
3.982 3.524 3.745 Chłodzenie 0.5 0.2
3.991 3.509 3.732 Chłodzenie 0.5 0.3
4.016 3.546 3.775 Chłodzenie 0.5 0.2
3.994 3.524 3.754 Chłodzenie 0.5 0.2
3.977 3.504 3.737 Chłodzenie 0.5 0.2
4.031 3.685 3.789 Chłodzenie 0.3 0.2
4.004 3.656 3.764 Chłodzenie 0.3 0.2
3.984 3.634 3.745 Chłodzenie 0.3 0.2
4.013 3.636 3.753 Chłodzenie 0.4 0.3
4.013 3.651 3.775 Chłodzenie 0.4 0.2
3.993 3.628 3.755 Chłodzenie 0.4 0.2
3.975 3.609 3.737 Chłodzenie 0.4 0.2
4.032 3.656 3.800 Chłodzenie 0.4 0.2
4.003 3.626 3.777 Chłodzenie 0.4 0.2
3.987 3.608 3.763 Chłodzenie 0.4 0.2
3.968 3.588 3.748 Chłodzenie 0.4 0.2
4.019 3.631 3.801 Chłodzenie 0.4 0.2
3.997 3.607 3.778 Chłodzenie 0.4 0.2
3.979 3.588 3.762 Chłodzenie 0.4 0.2
4.028 3.608 3.787 Chłodzenie 0.4 0.2
4.011 3.611 3.791 Chłodzenie 0.4 0.2
3.992 3.589 3.772 Chłodzenie 0.4 0.2
3.976 3.571 3.755 Chłodzenie 0.4 0.2
4.029 3.620 3.807 Chłodzenie 0.4 0.2
4.005 3.595 3.780 Chłodzenie 0.4 0.2
3.985 3.576 3.762 Chłodzenie 0.4 0.2
3.970 3.559 3.745 Chłodzenie 0.4 0.2
4.020 3.632 3.795 Chłodzenie 0.4 0.2
3.998 3.608 3.772 Chłodzenie 0.4 0.2
3.981 3.589 3.755 Chłodzenie 0.4 0.2
3.987 3.571 3.740 Chłodzenie 0.4 0.2
4.015 3.608 3.784 Chłodzenie 0.4 0.2
3.996 3.587 3.764 Chłodzenie 0.4 0.2
3.978 3.567 3.748 Chłodzenie 0.4 0.2
4.039 3.617 3.805 Chłodzenie 0.4 0.2
4.010 3.587 3.777 Chłodzenie 0.4 0.2
3.992 3.568 3.761 Chłodzenie 0.4 0.2
3.974 3.549 3.746 Chłodzenie 0.4 0.2
4.029 3.593 3.836 Chłodzenie 0.4 0.2
4.004 3.568 3.811 Chłodzenie 0.4 0.2
3.986 3.548 3.793 Chłodzenie 0.4 0.2
3.970 3.532 3.776 Chłodzenie 0.4 0.2
4.023 3.576 3.822 Chłodzenie 0.4 0.2
4.001 3.552 3.797 Chłodzenie 0.4 0.2
3.984 3.535 3.781 Chłodzenie 0.4 0.2
3.969 3.519 3.763 Chłodzenie 0.5 0.2
4.020 3.566 3.808 Chłodzenie 0.5 0.2
3.999 3.648 3.787 Chłodzenie 0.4 0.2
3.984 3.629 3.770 Chłodzenie 0.4 0.2
3.969 3.612 3.753 Chłodzenie 0.4 0.2
4.020 3.653 3.798 Chłodzenie 0.4 0.2
4.000 3.631 3.777 Chłodzenie 0.4 0.2
3.982 3.612 3.758 Chłodzenie 0.4 0.2
3.991 3.598 3.745 Chłodzenie 0.4 0.2
4.015 3.634 3.783 Chłodzenie 0.4 0.2
3.997 3.614 3.765 Chłodzenie 0.4 0.2
3.982 3.596 3.746 Chłodzenie 0.4 0.2
3.977 3.578 3.730 Chłodzenie 0.4 0.2
4.017 3.619 3.773 Chłodzenie 0.4 0.2
3.996 3.597 3.753 Chłodzenie 0.4 0.2
3.981 3.582 3.735 Chłodzenie 0.4 0.2
3.974 3.565 3.720 Chłodzenie 0.4 0.3
4.017 3.607 3.762 Chłodzenie 0.4 0.3
3.999 3.588 3.744 Chłodzenie 0.4 0.3
3.984 3.569 3.727 Chłodzenie 0.4 0.3
3.969 3.553 3.711 Chłodzenie 0.4 0.3
4.021 3.598 3.755 Chłodzenie 0.4 0.3
4.000 3.577 3.735 Chłodzenie 0.4 0.3
3.985 3.560 3.715 Chłodzenie 0.4 0.3
3.971 3.544 3.701 Chłodzenie 0.4 0.3
4.023 3.589 3.745 Chłodzenie 0.4 0.3
4.002 3.568 3.723 Chłodzenie 0.4 0.3
3.986 3.551 3.707 Chłodzenie 0.4 0.3
3.972 3.535 3.691 Chłodzenie 0.4 0.3
4.023 3.580 3.735 Chłodzenie 0.4 0.3
4.002 3.560 3.715 Chłodzenie 0.4 0.3
3.986 3.542 3.696 Chłodzenie 0.4 0.3
3.971 3.527 3.680 Chłodzenie 0.4 0.3
4.024 3.573 3.724 Chłodzenie 0.5 0.3
4.003 3.551 3.704 Chłodzenie 0.5 0.3
3.988 3.535 3.687 Chłodzenie 0.5 0.3
3.972 3.521 3.670 Chłodzenie 0.5 0.3
4.027 3.567 3.717 Chłodzenie 0.5 0.3
4.004 3.546 3.696 Chłodzenie 0.5 0.3
3.989 3.529 3.679 Chłodzenie 0.5 0.3
3.975 3.513 3.662 Chłodzenie 0.5 0.3
4.032 3.565 3.714 Chłodzenie 0.5 0.3
4.010 3.543 3.690 Chłodzenie 0.5 0.3
3.996 3.527 3.675 Chłodzenie 0.5 0.3
3.982 3.512 3.660 Chłodzenie 0.5 0.3
3.971 3.499 3.645 Chłodzenie 0.5 0.3
4.020 3.545 3.688 Chłodzenie 0.5 0.3
4.003 3.527 3.671 Chłodzenie 0.5 0.3
3.990 3.512 3.656 Chłodzenie 0.5 0.3
3.975 3.498 3.641 Chłodzenie 0.5 0.3
4.035 3.551 3.692 Chłodzenie 0.5 0.3
4.012 3.528 3.669 Chłodzenie 0.5 0.3
3.995 3.510 3.651 Chłodzenie 0.5 0.3
3.982 3.497 3.638 Chłodzenie 0.5 0.3
3.970 3.484 3.625 Chłodzenie 0.5 0.3
4.022 3.530 3.667 Chłodzenie 0.5 0.4
4.002 3.514 3.649 Chłodzenie 0.5 0.4
3.989 3.499 3.634 Chłodzenie 0.5 0.4
3.975 3.485 3.621 Chłodzenie 0.5 0.4
4.030 3.535 3.667 Chłodzenie 0.5 0.4
4.009 3.514 3.645 Chłodzenie 0.5 0.4
3.994 3.500 3.630 Chłodzenie 0.5 0.4
3.980 3.486 3.615 Chłodzenie 0.5 0.4
3.991 3.477 3.609 Chłodzenie 0.5 0.4
4.017 3.519 3.641 Chłodzenie 0.5 0.4
4.001 3.504 3.625 Chłodzenie 0.5 0.4
3.987 3.493 3.610 Chłodzenie 0.5 0.4
3.972 3.493 3.598 Chłodzenie 0.5 0.4
4.030 3.545 3.644 Chłodzenie 0.5 0.4
4.010 3.524 3.624 Chłodzenie 0.5 0.4
3.993 3.507 3.608 Chłodzenie 0.5 0.4
3.979 3.495 3.596 Chłodzenie 0.5 0.4
4.011 3.504 3.605 Chłodzenie 0.5 0.4
4.016 3.524 3.624 Chłodzenie 0.5 0.4
4.001 3.508 3.607 Chłodzenie 0.5 0.4
3.988 3.495 3.594 Chłodzenie 0.5 0.4
3.974 3.480 3.579 Chłodzenie 0.5 0.4
4.030 3.528 3.624 Chłodzenie 0.5 0.4
4.008 3.507 3.605 Chłodzenie 0.5 0.4
3.994 3.492 3.590 Chłodzenie 0.5 0.4
3.980 3.479 3.576 Chłodzenie 0.5 0.4
4.003 3.481 3.581 Chłodzenie 0.5 0.4
4.017 3.510 3.605 Chłodzenie 0.5 0.4
4.002 3.494 3.588 Chłodzenie 0.5 0.4
3.989 3.481 3.575 Chłodzenie 0.5 0.4
3.974 3.467 3.560 Chłodzenie 0.5 0.4
4.037 3.520 3.612 Chłodzenie 0.5 0.4
4.012 3.498 3.588 Chłodzenie 0.5 0.4
3.998 3.483 3.573 Chłodzenie 0.5 0.4
3.984 3.469 3.560 Chłodzenie 0.5 0.4
3.971 3.456 3.546 Chłodzenie 0.5 0.4
4.025 3.503 3.591 Chłodzenie 0.5 0.4
4.006 3.486 3.573 Chłodzenie 0.5 0.4
3.992 3.472 3.560 Chłodzenie 0.5 0.4
3.978 3.458 3.547 Chłodzenie 0.5 0.4
4.003 3.461 3.552 Chłodzenie 0.5 0.5
4.018 3.490 3.576 Chłodzenie 0.5 0.4
4.003 3.475 3.561 Chłodzenie 0.5 0.4
3.989 3.463 3.548 Chłodzenie 0.5 0.4
3.976 3.450 3.534 Chłodzenie 0.5 0.4
4.040 3.500 3.584 Chłodzenie 0.5 0.5
4.012 3.480 3.562 Chłodzenie 0.5 0.5
3.998 3.467 3.547 Chłodzenie 0.5 0.5
3.984 3.453 3.534 Chłodzenie 0.5 0.5
3.971 3.440 3.522 Chłodzenie 0.5 0.4
4.026 3.488 3.567 Chłodzenie 0.5 0.5
4.008 3.470 3.549 Chłodzenie 0.5 0.5
3.992 3.456 3.534 Chłodzenie 0.5 0.5
3.979 3.442 3.521 Chłodzenie 0.5 0.5
4.012 3.455 3.534 Chłodzenie 0.6 0.5
4.016 3.474 3.550 Chłodzenie 0.5 0.5
4.001 3.459 3.535 Chłodzenie 0.5 0.5
3.987 3.446 3.521 Chłodzenie 0.5 0.5
3.974 3.432 3.509 Chłodzenie 0.5 0.5
4.035 3.486 3.559 Chłodzenie 0.5 0.5
4.012 3.465 3.537 Chłodzenie 0.5 0.5
3.998 3.449 3.523 Chłodzenie 0.5 0.5
3.985 3.436 3.509 Chłodzenie 0.5 0.5
3.971 3.424 3.497 Chłodzenie 0.5 0.5
4.026 3.472 3.543 Chłodzenie 0.6 0.5
4.008 3.454 3.525 Chłodzenie 0.6 0.5
3.992 3.440 3.511 Chłodzenie 0.6 0.5
3.979 3.427 3.498 Chłodzenie 0.6 0.5
4.027 3.453 3.524 Chłodzenie 0.6 0.5
4.015 3.458 3.527 Chłodzenie 0.6 0.5
4.001 3.445 3.511 Chłodzenie 0.6 0.5
3.987 3.430 3.498 Chłodzenie 0.6 0.5
3.973 3.418 3.484 Chłodzenie 0.6 0.5
4.030 3.468 3.533 Chłodzenie 0.6 0.5
4.010 3.447 3.513 Chłodzenie 0.6 0.5
3.997 3.434 3.498 Chłodzenie 0.6 0.5
3.983 3.421 3.485 Chłodzenie 0.6 0.5
3.970 3.409 3.473 Chłodzenie 0.6 0.5
4.023 3.454 3.516 Chłodzenie 0.6 0.5
4.006 3.439 3.502 Chłodzenie 0.6 0.5
3.996 3.427 3.491 Chłodzenie 0.6 0.5
3.985 3.416 3.479 Chłodzenie 0.6 0.5
3.973 3.404 3.467 Chłodzenie 0.6 0.5
4.028 3.454 3.514 Chłodzenie 0.6 0.5
4.013 3.437 3.498 Chłodzenie 0.6 0.5
3.999 3.424 3.486 Chłodzenie 0.6 0.5
3.987 3.414 3.475 Chłodzenie 0.6 0.5
3.975 3.402 3.463 Chłodzenie 0.6 0.5
4.042 3.453 3.514 Chłodzenie 0.6 0.5
4.017 3.436 3.495 Chłodzenie 0.6 0.5
4.003 3.425 3.483 Chłodzenie 0.6 0.5
3.992 3.413 3.471 Chłodzenie 0.6 0.5
3.981 3.403 3.460 Chłodzenie 0.6 0.5
3.989 3.393 3.452 Chłodzenie 0.6 0.5
4.021 3.437 3.493 Chłodzenie 0.6 0.5
4.007 3.423 3.479 Chłodzenie 0.6 0.5
3.995 3.412 3.467 Chłodzenie 0.6 0.5
3.982 3.400 3.456 Chłodzenie 0.6 0.5
3.971 3.388 3.444 Chłodzenie 0.6 0.5
4.026 3.437 3.491 Chłodzenie 0.6 0.5
4.011 3.422 3.476 Chłodzenie 0.6 0.5
3.999 3.411 3.467 Chłodzenie 0.6 0.5
3.986 3.399 3.454 Chłodzenie 0.6 0.5
3.974 3.389 3.442 Chłodzenie 0.6 0.5
4.035 3.440 3.492 Chłodzenie 0.6 0.5
4.013 3.421 3.474 Chłodzenie 0.6 0.5
4.003 3.411 3.463 Chłodzenie 0.6 0.5
3.990 3.399 3.451 Chłodzenie 0.6 0.5
3.978 3.388 3.439 Chłodzenie 0.6 0.5
4.043 3.435 3.488 Chłodzenie 0.6 0.6
4.017 3.421 3.471 Chłodzenie 0.6 0.5
4.005 3.410 3.459 Chłodzenie 0.6 0.5
3.992 3.399 3.447 Chłodzenie 0.6 0.5
3.981 3.387 3.438 Chłodzenie 0.6 0.5
4.007 3.395 3.447 Chłodzenie 0.6 0.6
4.022 3.421 3.471 Chłodzenie 0.6 0.6
4.008 3.409 3.457 Chłodzenie 0.6 0.6
3.996 3.397 3.446 Chłodzenie 0.6 0.5
3.984 3.386 3.434 Chłodzenie 0.6 0.5
3.972 3.376 3.424 Chłodzenie 0.6 0.5
4.028 3.424 3.470 Chłodzenie 0.6 0.6
4.012 3.409 3.455 Chłodzenie 0.6 0.6
3.999 3.399 3.444 Chłodzenie 0.6 0.6
3.988 3.387 3.434 Chłodzenie 0.6 0.6
3.975 3.376 3.422 Chłodzenie 0.6 0.6
4.036 3.429 3.472 Chłodzenie 0.6 0.6
4.016 3.411 3.456 Chłodzenie 0.6 0.6
4.004 3.400 3.444 Chłodzenie 0.6 0.6
3.991 3.387 3.432 Chłodzenie 0.6 0.6
3.979 3.377 3.422 Chłodzenie 0.6 0.6
4.039 3.413 3.458 Chłodzenie 0.6 0.6
4.019 3.411 3.453 Chłodzenie 0.6 0.6
4.006 3.399 3.441 Chłodzenie 0.6 0.6
3.993 3.387 3.430 Chłodzenie 0.6 0.6
3.982 3.377 3.419 Chłodzenie 0.6 0.6
3.992 3.370 3.414 Chłodzenie 0.6 0.6
4.024 3.414 3.454 Chłodzenie 0.6 0.6
4.009 3.401 3.440 Chłodzenie 0.6 0.6
3.998 3.389 3.430 Chłodzenie 0.6 0.6
3.986 3.379 3.420 Chłodzenie 0.6 0.6
3.974 3.368 3.409 Chłodzenie 0.6 0.6
4.029 3.415 3.454 Chłodzenie 0.6 0.6
4.014 3.401 3.439 Chłodzenie 0.6 0.6
4.001 3.390 3.429 Chłodzenie 0.6 0.6
3.990 3.380 3.417 Chłodzenie 0.6 0.6
3.978 3.369 3.408 Chłodzenie 0.6 0.6
4.037 3.422 3.458 Chłodzenie 0.6 0.6
4.018 3.402 3.439 Chłodzenie 0.6 0.6
4.004 3.391 3.428 Chłodzenie 0.6 0.6
3.992 3.381 3.418 Chłodzenie 0.6 0.6
3.980 3.370 3.407 Chłodzenie 0.6 0.6
4.043 3.411 3.446 Chłodzenie 0.6 0.6
4.021 3.406 3.440 Chłodzenie 0.6 0.6
4.007 3.394 3.427 Chłodzenie 0.6 0.6
3.995 3.382 3.417 Chłodzenie 0.6 0.6
3.983 3.373 3.406 Chłodzenie 0.6 0.6
3.983 3.361 3.396 Chłodzenie 0.6 0.6
4.026 3.409 3.439 Chłodzenie 0.6 0.6
4.011 3.396 3.427 Chłodzenie 0.6 0.6
3.998 3.385 3.417 Chłodzenie 0.6 0.6
3.986 3.373 3.405 Chłodzenie 0.6 0.6
3.974 3.360 3.394 Chłodzenie 0.6 0.6
4.024 3.407 3.436 Chłodzenie 0.6 0.6
4.007 3.392 3.422 Chłodzenie 0.6 0.6
3.993 3.379 3.408 Chłodzenie 0.6 0.6
3.979 3.366 3.397 Chłodzenie 0.6 0.6
4.040 3.420 3.446 Chłodzenie 0.6 0.6
4.016 3.398 3.425 Chłodzenie 0.6 0.6
4.001 3.384 3.412 Chłodzenie 0.6 0.6
3.985 3.371 3.399 Chłodzenie 0.6 0.6
3.981 3.357 3.385 Chłodzenie 0.6 0.6
4.022 3.402 3.428 Chłodzenie 0.6 0.6
4.005 3.388 3.412 Chłodzenie 0.6 0.6
3.989 3.373 3.401 Chłodzenie 0.6 0.6
3.977 3.361 3.386 Chłodzenie 0.6 0.6
4.033 3.411 3.434 Chłodzenie 0.6 0.6
4.012 3.392 3.415 Chłodzenie 0.6 0.6
3.997 3.378 3.402 Chłodzenie 0.6 0.6
3.982 3.365 3.389 Chłodzenie 0.6 0.6
4.014 3.375 3.400 Chłodzenie 0.6 0.6
4.017 3.396 3.416 Chłodzenie 0.6 0.6
4.002 3.382 3.403 Chłodzenie 0.6 0.6
3.988 3.369 3.390 Chłodzenie 0.6 0.6
3.973 3.356 3.377 Chłodzenie 0.6 0.6
4.025 3.401 3.419 Chłodzenie 0.6 0.6
4.007 3.385 3.402 Chłodzenie 0.6 0.6
3.991 3.373 3.390 Chłodzenie 0.6 0.6
3.978 3.359 3.379 Chłodzenie 0.6 0.6
4.042 3.406 3.425 Chłodzenie 0.6 0.6
4.015 3.391 3.408 Chłodzenie 0.6 0.6
3.999 3.377 3.394 Chłodzenie 0.6 0.6
3.986 3.364 3.381 Chłodzenie 0.6 0.6
3.971 3.351 3.367 Chłodzenie 0.6 0.6
4.025 3.400 3.412 Chłodzenie 0.6 0.6
4.007 3.383 3.396 Chłodzenie 0.6 0.6
3.993 3.369 3.383 Chłodzenie 0.6 0.6
3.980 3.357 3.371 Chłodzenie 0.6 0.6
4.045 3.402 3.412 Chłodzenie 0.6 0.6
4.017 3.391 3.400 Chłodzenie 0.6 0.6
4.002 3.376 3.387 Chłodzenie 0.6 0.6
3.987 3.364 3.374 Chłodzenie 0.6 0.6
3.973 3.350 3.361 Chłodzenie 0.6 0.6
4.031 3.526 3.408 Chłodzenie 0.5 0.6
4.010 3.514 3.390 Chłodzenie 0.5 0.6
3.996 3.520 3.378 Chłodzenie 0.5 0.6
3.985 3.507 3.367 Chłodzenie 0.5 0.6
3.973 3.497 3.356 Chłodzenie 0.5 0.6
4.028 3.548 3.401 Chłodzenie 0.5 0.6
4.013 3.531 3.387 Chłodzenie 0.5 0.6
4.001 3.519 3.376 Chłodzenie 0.5 0.6
3.988 3.507 3.365 Chłodzenie 0.5 0.6
3.977 3.497 3.355 Chłodzenie 0.5 0.6
4.040 3.555 3.406 Chłodzenie 0.5 0.6
4.017 3.533 3.387 Chłodzenie 0.5 0.6
4.005 3.520 3.376 Chłodzenie 0.5 0.6
3.993 3.509 3.365 Chłodzenie 0.5 0.6
3.982 3.497 3.355 Chłodzenie 0.5 0.6
4.013 3.512 3.370 Chłodzenie 0.5 0.6
4.024 3.535 3.389 Chłodzenie 0.5 0.6
4.010 3.522 3.377 Chłodzenie 0.5 0.6
3.997 3.510 3.366 Chłodzenie 0.5 0.6
3.986 3.499 3.356 Chłodzenie 0.5 0.6
3.974 3.487 3.344 Chłodzenie 0.5 0.6
3.999 3.538 3.390 Chłodzenie 0.5 0.6
3.599 3.172 3.059 Chłodzenie 0.4 0.5
3.565 3.116 3.012 Chłodzenie 0.4 0.6
3.562 3.113 3.009 Chłodzenie 0.4 0.6
3.554 3.106 3.003 Chłodzenie 0.4 0.6
3.544 3.098 2.995 Chłodzenie 0.4 0.5
3.535 3.089 2.987 Chłodzenie 0.4 0.5
3.525 3.080 2.979 Chłodzenie 0.4 0.5
3.515 3.073 2.973 Chłodzenie 0.4 0.5
3.507 3.064 2.963 Chłodzenie 0.4 0.5
3.498 3.055 2.956 Chłodzenie 0.4 0.5
3.489 3.045 2.947 Chłodzenie 0.4 0.5
3.479 3.037 2.939 Chłodzenie 0.4 0.5
3.540 3.090 2.986 Chłodzenie 0.4 0.6
3.524 3.077 2.973 Chłodzenie 0.4 0.6
3.516 3.067 2.965 Chłodzenie 0.4 0.6
3.505 3.057 2.958 Chłodzenie 0.4 0.5
3.496 3.050 2.950 Chłodzenie 0.4 0.5
3.486 3.040 2.941 Chłodzenie 0.4 0.5
3.477 3.033 2.933 Chłodzenie 0.4 0.5
3.533 3.082 2.978 Chłodzenie 0.5 0.6
3.521 3.070 2.967 Chłodzenie 0.5 0.6
3.512 3.061 2.960 Chłodzenie 0.5 0.6
3.501 3.051 2.952 Chłodzenie 0.4 0.5
3.493 3.042 2.942 Chłodzenie 0.5 0.6
3.484 3.033 2.935 Chłodzenie 0.5 0.5
3.551 3.073 2.972 Chłodzenie 0.5 0.6
3.531 3.074 2.972 Chłodzenie 0.5 0.6
3.521 3.065 2.963 Chłodzenie 0.5 0.6
3.511 3.055 2.954 Chłodzenie 0.5 0.6
3.501 3.047 2.947 Chłodzenie 0.5 0.6
3.490 3.038 2.938 Chłodzenie 0.5 0.6
3.482 3.030 2.930 Chłodzenie 0.5 0.6
3.544 3.085 2.980 Chłodzenie 0.5 0.6
3.527 3.069 2.967 Chłodzenie 0.5 0.6
3.518 3.060 2.957 Chłodzenie 0.5 0.6
3.508 3.051 2.949 Chłodzenie 0.5 0.6
3.497 3.043 2.942 Chłodzenie 0.5 0.6
3.489 3.034 2.933 Chłodzenie 0.5 0.6
3.480 3.025 2.927 Chłodzenie 0.5 0.6
3.537 3.076 2.972 Chłodzenie 0.5 0.6
3.524 3.064 2.960 Chłodzenie 0.5 0.6
3.515 3.055 2.951 Chłodzenie 0.5 0.6
3.504 3.046 2.944 Chłodzenie 0.5 0.6
3.495 3.038 2.936 Chłodzenie 0.5 0.6
3.485 3.029 2.929 Chłodzenie 0.5 0.6
3.521 3.037 2.940 Chłodzenie 0.5 0.6
3.534 3.070 2.965 Chłodzenie 0.5 0.6
3.522 3.059 2.956 Chłodzenie 0.5 0.6
3.512 3.051 2.948 Chłodzenie 0.5 0.6
3.502 3.042 2.939 Chłodzenie 0.5 0.6
3.493 3.032 2.931 Chłodzenie 0.5 0.6
3.483 3.024 2.924 Chłodzenie 0.5 0.6
3.547 3.079 2.974 Chłodzenie 0.5 0.6
3.530 3.063 2.959 Chłodzenie 0.5 0.6
3.520 3.054 2.950 Chłodzenie 0.5 0.6
3.511 3.045 2.943 Chłodzenie 0.5 0.6
3.500 3.037 2.935 Chłodzenie 0.5 0.6
3.491 3.028 2.928 Chłodzenie 0.5 0.6
3.481 3.020 2.920 Chłodzenie 0.5 0.6
3.539 3.070 2.965 Chłodzenie 0.5 0.6
3.525 3.057 2.954 Chłodzenie 0.5 0.6
3.515 3.049 2.946 Chłodzenie 0.5 0.6
3.506 3.041 2.937 Chłodzenie 0.5 0.6
3.497 3.031 2.930 Chłodzenie 0.5 0.6
3.487 3.023 2.921 Chłodzenie 0.5 0.6
3.511 3.022 2.924 Chłodzenie 0.5 0.6
3.535 3.064 2.960 Chłodzenie 0.5 0.6
3.523 3.054 2.950 Chłodzenie 0.5 0.6
3.514 3.045 2.941 Chłodzenie 0.5 0.6
3.505 3.036 2.934 Chłodzenie 0.5 0.6
3.495 3.027 2.927 Chłodzenie 0.5 0.6
3.486 3.019 2.918 Chłodzenie 0.5 0.6
3.552 3.078 2.972 Chłodzenie 0.5 0.6
3.533 3.060 2.953 Chłodzenie 0.5 0.6
3.522 3.050 2.946 Chłodzenie 0.5 0.6
3.512 3.042 2.936 Chłodzenie 0.5 0.6
3.503 3.032 2.929 Chłodzenie 0.5 0.6
3.493 3.023 2.922 Chłodzenie 0.5 0.6
3.484 3.015 2.914 Chłodzenie 0.5 0.6
3.547 3.072 2.964 Chłodzenie 0.5 0.6
3.530 3.055 2.949 Chłodzenie 0.5 0.6
3.520 3.046 2.941 Chłodzenie 0.5 0.6
3.510 3.038 2.934 Chłodzenie 0.5 0.6
3.501 3.029 2.926 Chłodzenie 0.5 0.6
3.492 3.021 2.919 Chłodzenie 0.5 0.6
3.482 3.012 2.912 Chłodzenie 0.5 0.6
3.541 3.065 2.958 Chłodzenie 0.5 0.6
3.528 3.051 2.946 Chłodzenie 0.5 0.6
3.518 3.042 2.938 Chłodzenie 0.5 0.6
3.483 3.034 2.929 Chłodzenie 0.4 0.6
3.141 2.733 2.664 Chłodzenie 0.4 0.5
2.853 2.488 2.447 Chłodzenie 0.4 0.4
2.595 2.273 2.252 Chłodzenie 0.3 0.3
2.351 2.082 2.071 Chłodzenie 0.3 0.3
2.141 1.919 1.916 Chłodzenie 0.2 0.2
1.604 1.520 1.543 Chłodzenie 0.1 0.1
1.213 1.213 1.218 Chłodzenie 0.0 0.0
1.037 1.060 1.075 Chłodzenie 0.0 0.0
1.034 1.066 1.077 Chłodzenie 0.0 0.0
1.036 1.071 1.081 Chłodzenie 0.0 0.0
1.034 1.076 1.083 Chłodzenie 0.0 0.0
1.034 1.080 1.084 Chłodzenie 0.0 -0.1
1.034 1.082 1.086 Chłodzenie 0.0 -0.1
1.034 1.085 1.085 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.032 1.089 1.085 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.034 1.090 1.087 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.032 1.092 1.086 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.033 1.092 1.087 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.033 1.095 1.085 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.032 1.097 1.086 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.032 1.100 1.086 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.033 1.100 1.085 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.032 1.104 1.086 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.033 1.104 1.086 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.032 1.107 1.088 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.033 1.108 1.084 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.032 1.110 1.083 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.033 1.113 1.085 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.033 1.115 1.086 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.033 1.116 1.085 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.032 1.117 1.098 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.033 1.119 1.081 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.119 1.083 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.033 1.122 1.093 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.032 1.133 1.097 Chłodzenie -0.1 -0.1
1.032 1.028 1.099 Chłodzenie 0.0 -0.1
1.033 1.023 1.101 Chłodzenie 0.0 -0.1
1.032 1.024 1.100 Chłodzenie 0.0 -0.1
1.032 1.024 1.102 Chłodzenie 0.0 -0.1
1.032 1.024 1.103 Chłodzenie 0.0 -0.1
1.032 1.024 1.103 Chłodzenie 0.0 -0.1
1.032 1.024 1.104 Chłodzenie 0.0 -0.1
1.033 1.025 1.103 Chłodzenie 0.0 -0.1
1.032 1.025 1.024 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.024 1.023 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.024 1.021 Chłodzenie 0.0 0.0
1.033 1.025 1.023 Chłodzenie 0.0 0.0
1.033 1.025 1.023 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.024 1.023 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.025 1.021 Chłodzenie 0.0 0.0
1.033 1.023 1.023 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.025 1.019 Chłodzenie 0.0 0.0
1.033 1.024 1.023 Chłodzenie 0.0 0.0
1.033 1.024 1.022 Chłodzenie 0.0 0.0
1.033 1.025 1.022 Chłodzenie 0.0 0.0
1.033 1.025 1.022 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.025 1.022 Chłodzenie 0.0 0.0
1.033 1.024 1.022 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.028 1.021 Chłodzenie 0.0 0.0
1.031 1.030 1.077 Chłodzenie 0.0 0.0
1.031 1.030 1.014 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.029 1.017 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.029 1.024 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.029 1.023 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.029 1.024 Chłodzenie 0.0 0.0
1.033 1.028 1.024 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.028 1.025 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.026 1.025 Chłodzenie 0.0 0.0
1.033 1.029 1.025 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.029 1.024 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.029 1.025 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.028 1.025 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.028 1.025 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.028 1.025 Chłodzenie 0.0 0.0
1.033 1.028 1.024 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.027 1.025 Chłodzenie 0.0 0.0
1.032 1.117 1.026 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.126 1.025 Chłodzenie -0.1 0.0
1.032 1.115 1.025 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.114 1.024 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.115 1.024 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.115 1.025 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.115 1.025 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.115 1.072 Chłodzenie -0.1 0.0
1.032 1.116 1.035 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.115 1.034 Chłodzenie -0.1 0.0
1.032 1.115 1.034 Chłodzenie -0.1 0.0
1.032 1.115 1.040 Chłodzenie -0.1 0.0
1.032 1.115 1.040 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.114 1.039 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.115 1.039 Chłodzenie -0.1 0.0
1.032 1.114 1.039 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.114 1.039 Chłodzenie -0.1 0.0
1.032 1.114 1.039 Chłodzenie -0.1 0.0
1.032 1.114 1.039 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.114 1.039 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.115 1.039 Chłodzenie -0.1 0.0
1.033 1.114 1.039 Chłodzenie -0.1 0.0
1.034 1.114 1.039 Chłodzenie -0.1 0.0
1.036 1.114 1.040 Chłodzenie -0.1 0.0
1.036 1.115 1.040 Chłodzenie -0.1 0.0
1.036 1.116 1.041 Chłodzenie -0.1 0.0
1.043 1.118 1.044 Chłodzenie -0.1 0.0
1.054 1.123 1.049 Chłodzenie -0.1 0.0
1.066 1.130 1.055 Chłodzenie -0.1 0.0
1.075 1.133 1.060 Chłodzenie -0.1 0.0
1.085 1.138 1.065 Chłodzenie -0.1 0.0
1.093 1.141 1.069 Chłodzenie 0.0 0.0
1.100 1.146 1.072 Chłodzenie 0.0 0.0
1.109 1.149 1.075 Chłodzenie 0.0 0.0
1.115 1.154 1.080 Chłodzenie 0.0 0.0
1.121 1.156 1.083 Chłodzenie 0.0 0.0
1.128 1.160 1.084 Chłodzenie 0.0 0.0
1.135 1.163 1.089 Chłodzenie 0.0 0.0
1.140 1.166 1.091 Chłodzenie 0.0 0.0
1.146 1.168 1.095 Chłodzenie 0.0 0.1
1.153 1.171 1.097 Chłodzenie 0.0 0.1
1.157 1.174 1.100 Chłodzenie 0.0 0.1
1.162 1.177 1.102 Chłodzenie 0.0 0.1
1.167 1.179 1.105 Chłodzenie 0.0 0.1
1.172 1.182 1.107 Chłodzenie 0.0 0.1
1.177 1.185 1.109 Chłodzenie 0.0 0.1
1.183 1.187 1.111 Chłodzenie 0.0 0.1
1.187 1.189 1.114 Chłodzenie 0.0 0.1
1.191 1.193 1.115 Chłodzenie 0.0 0.1
1.195 1.195 1.117 Chłodzenie 0.0 0.1
1.199 1.196 1.119 Chłodzenie 0.0 0.1
1.204 1.199 1.120 Chłodzenie 0.0 0.1
1.207 1.202 1.121 Chłodzenie 0.0 0.1
1.212 1.204 1.125 Chłodzenie 0.0 0.1

 

 


5 Replies to “Ciśnienie w autoklawie [WALIDACJA]”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close