Produkcja aseptyczna

Produkcja aseptyczna

ASEPTYCZNE UTRWALANIE (PAKOWANIE)

 

Pakowanie aseptyczne żywności wywodzi się z tradycyjnych metod apartyzacyjnych i sterylizacyjnych – właściwy zabieg termiczny (utrwalania) zachodzi poza opakowaniem – w płytowych lub rurowych wymiennikach ciepła, pakowanie następuje w strefie o podwyższonych wymaganiach higienicznych (powietrze filtrowane przez filtry HEPA 14) do wstępnie wysterylizowanego lub zsanityzowanego opakowania.

Tradycyjnie względnie dobre warunki higieniczne operacji pakowania można było zapewnić poprzez tzw. „rozlew na gorąco” – proces pakowania czasami nazywany również pakowaniem „półaseptycznym”. Rozlewając wyrób do opakowań na gorąco w temp. między 70-100°C możliwe jest zniszczenie za pomocą gorącego wyrobu mikroflory wegetatywnej obecnej w opakowaniu oraz mikroflory obecnej w strefie pakowania. Minusem pakowania „półaseptycznego” jest jednak:

 • wydłużone stygnięcie wyrobu,
 • utrata witamin (negatywny wpływ ciepła),
 • inaktywacja enzymów.

WYMIENNIKI CIEPŁA PRZEPŁYWOWE WYKORZYTYWANE W TECHNOLOGII PASKOWANIA ASEPTYCZNEGO

 • PRZEPONOWE – płytowe i rurowe
 • BEZPRZEPONOWE – wprowadzanie żywej pary; następnie w zbiorniku z niskim ciśnieniem gwałtowne odparowanie wody.
 • PŁYTOWE – do płynów o niskiej lepkości
 • RUROWE – do lepkich, gęstych płynów (np. zupy z kawałkami warzyw)

ASEPTYCZNE UTRWALANIE – MODYFIKACJA METODY APERTYZACJI

W procesach aseptycznego pakowania właściwy proces utrwalania zachodzi poza opakowaniem, jeszcze zanim wyrób zostanie rozlany do opakowań jednostkowych. Schłodzenie utrwalonego termicznie produktu ma również miejsce jeszcze przed etapem pakowania. Do opakowania trafia wyrób posiadający zazwyczaj temperaturę poniżej 40C. W strefie aseptycznego pakowania następnie aseptyczne zamknięcie aseptycznie rozlanego wyrobu. Po opuszczeniu przez opakowanie strefy aseptycznego nalewu, wyrób jest w pełni zabezpieczony przed drobnoustrojami i zanieczyszczeniami obecnymi w otoczeniu.

Skuteczność utrwalania poza opakowaniem jest warunkowana przez błyskawiczne ogrzewanie w cienkiej warstwie. Technologie aseptyczne gwarantują ciągłość procesu oraz umożliwiają zachowanie wyższej jakości wyrobu ze względu na bardziej efektywne chłodzenie (następuje mniejsza utrata jakości na skutek ciepła dostarczanego do wyrobu w fazie chłodzenia).

Utrwalanie aseptyczne (/technologie aseptyczne) a autoklawy tradycyjne

Autoklawy:

 • Procesy w autoklawach są procesami okresowymi (batchowymi)
 • Opakowanie laminowane – zazwyczaj nie są produkowane w kraju; wielowarstwowe – warstwa aluminiowa- hermetyzująca.
 • Pompy i przewody – wróg aseptyki.

Technologia aseptyczna:

 • Higieniczna konstrukcja instalacji produkcyjnej (zawory bez dławików), brak gwintów, uszczelnianie poprawne, brak martwych przestrzeni
 • Bardzo dobre mycie instalacji w układach CIP (ang. cleaning in place)
 • Komputeryzacja, nowoczesna technika – np. komputerowa kontrola czystości; kontrola konstrukcji tzn. nadciśnienie gazu inertnego (azot) w zbiorniku. W przypadku szczeliny – spadek ciśnienia gazu i alarm komunikowany operatorowi linii aseptycznej.

Trudne jest utrzymanie aseptyczności w dużych zbiornikach aseptycznych np. 500 tys. l soku. Bardzo trudne jest też opróżnianie dużych zbiorników asetycznych.

 

Urządzenia i materiały do aseptycznego napełniania:

 • Folia kartonowa na szpulkach (szer. 30 cm, 200 kg)
 • Opakowania formowane są w urządzeniach zamkniętych, na koniec traktowane perhydrolem. Produkt utrwalony i schłodzony trafia do uformowanego opakowania. Opakowanie następnie jest zamykane. Technologii pakowania septycznego nie można stosować do produktów stałych.

Jakie wyroby spożywcze pakowane są aspetycznie?

 • Produkty owocowe, warzywne o pH > 4,5
 • Napoje
 • Zupy i sosy aseptyczne
 • Dressingi

Comments are closed.
Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close