Pomieszczenia typu Clean Room

Pomieszczenia typu Clean Room

Celem niniejszego przewodnika jest określenie zasad i formy prowadzenia monitoringu pomieszczeń typu Clean Room, w których kontrolowana jest klasa czystości powietrza zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie GMP.   Odpowiedzialności w Clean Room Kierownicy obszarów produkcyjnych do których należą pomieszczenia typu Clean Room sprawują nadzór nad prawidłową realizacją wymagań niniejszego przewodnika. Kierownicy odpowiedzialni …

Read More Read More

WALIDACJA METOD ANALITYCZNYCH DO WALIDACJI PROCESÓW CZYSZCENIA

WALIDACJA METOD ANALITYCZNYCH DO WALIDACJI PROCESÓW CZYSZCENIA

W przypadku metod analitycznych do walidacji czyszczenia należy stosować analogiczne podejście jak podczas walidacji metod analitycznych stosowanych do typowych oznaczeń laboratoryjnych. Ze względu na pewną specyfikę metod do walidacji czyszczenia poniżej zamieszczone zostały dodatkowe informacje dotyczące opracowania, optymalizacji i walidacji metod analitycznych.   Opracowanie i optymalizacja metod analitycznych Metody analityczne do walidacji czyszczenia można ogólnie …

Read More Read More

Wentylacja pomieszczeń czystych

Wentylacja pomieszczeń czystych

Publikacja ta odnosi się systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń czystych (Clean Room), której celem jest utrzymanie komfortowych dla personelu oraz wymaganych ze względu na prowadzone procesy wytwarzania parametrów pracy pomieszczenia czystego. Niniejsze opracowanie zawiera odniesienia do wymagań stawianych wentylacji w pomieszczeniach czystych funkcjonujących w branży farmaceutycznej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania …

Read More Read More

Walidacja czyszczenia alergenów

Walidacja czyszczenia alergenów

Walidacja czyszczenia alergenów w branży spożywczej   Walidacja czyszczenia alergenów w zakładach przemysłu spożywczego ma na celu dostarczenie obiektywnego dowodu, żeli linia produkcyjna jest czyszczona w sposób skuteczny i powtarzalny, przez co zminimalizowane jest ryzyko przenoszenia alergenów żywnościowych z wyrobów je zawierających do wyrobów bez alergenów (brak skażenia krzyżowego alergenami powyżej przyjętego w walidacji kryterium …

Read More Read More

METODY BIOLOGICZNE PRZETWARZANIA ŻYWNOŚCI

METODY BIOLOGICZNE PRZETWARZANIA ŻYWNOŚCI

METODY BIOLOGICZNE PRZETWARZANIA ŻYWNOŚCI Trzy fermentacje: Mlekowa mlekowy 1.5-1.8% (Kapusta, ogórki, mleczarstwo) Alkoholowa – stężenie naturalne alkoholu 18-21 (Sach. Bayanus)% obj. Priopionowa – kw. propionowy – chleb (fermentacja ciasta) Ogórki – (4%ss) – potrzebna zalewa. Ubogie są w substraty do fermentacji. Wydajność kw. mlekowego mniejsza od kapusty, mniej trwałe Kapusta – gęstość kiszonej kapusty ok. 1 …

Read More Read More

Utrwalanie żywności przez zagęszczanie

Utrwalanie żywności przez zagęszczanie

Zagęszczanie żywności   Odparowanie – zawsze w temperaturze wrzenia, Suszenie – w niższych temperaturach od wrzenia Cel – zagęszczanie i utrwalenie Np. produkcja cukru: ekstrakt wodny z buraka – 14 % cukru – zagęszczenie = kryształ Labilne substancje – należy obniżyć temperaturę wrzenia….   Zagęszczanie przez odparowanie wody ODWADNIANIE – usuwanie wody Odparowywanie Suszenie (odparowywanie …

Read More Read More

Wysokie ciśnienia

Wysokie ciśnienia

HHP – hydrostatyc pressure   Centrum Badań Wysokociśnieniowych Autoklawy – 0,2 MPa Homogenizacja – ujednolicanie np. rozbijanie kuleczek tłuszczu – wytwarzanie emulsji (by kuleczki nie podpływały) Pompa tłokowa –(mały skok) – 20-30 MPa (układ hydrauliczny – sprężanie cieczy) Prasy do soków (miazgi) – 1,5-2,5 MPa Prasy ślimakowe do olejów – do 15 MPa w masie …

Read More Read More

PROCESY MEMBRANOWE, FILTROWANIE

PROCESY MEMBRANOWE, FILTROWANIE

PROCESY MEMBRANOWE   FILTRACJA – oddzielanie cząstek na przegrodzie Przegrody – membrany mające właściwości błony półprzepuszczalnej FILTRACJA – oddzielenie zawiesiny KLAROWANIE: Nadawanie klarowności Zastosowanie środków klarujących (taniny, żelatyny, bentonity) Najczęstszym sposobem nadawania klarowności jest filtracja Cele filtracji: Oddzielenie zawiesiny Uzyskanie fazy płynnej FILTRACJA Jeśli zbyt dużo osadu – duże opory warstwy filtracyjnej By uzyskać więcej …

Read More Read More

RADIACYJNE METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI

RADIACYJNE METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI

RADIACYJNE METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI   Małe dawki mogą powodować utrwalenie. Zimna sterylizacja – wyjałowienie = zastosowanie promieniowania 1 grey (Gy) – energia 1 J przekazana ciału o masie 1 kg 1 rad – 0,01 Gy Radiacja w celach żywnościowych: Głównie do ziemniaków – by nie kiełkowały Do truskawek, cebuli – by nie pleśniały Niszczenie insektów …

Read More Read More

Liofilizacja żywności

Liofilizacja żywności

SUSZENIE SUBLIMACYJNE (liofilizacyjne)   Freeze drying (mrożenie i suszenie); dehydra feezing (podsuszanie i zamrożenie) W pierwszej fazie szybko się suszy – obniżenie zawartości wodyà szybsze mrożenie; mrożenie – w mniejszym stopniu ulega zmiana struktury produktu mrożonego (nie ma wycieku); sublimacja – cofanie się frontu lodowego (barwa i aromat zachowany, nie ma skurczu); dosuszanie (0,1 hPa). …

Read More Read More

Suszenie żywności

Suszenie żywności

Suszenie (odwadnianie) żywności Dawniej: Ciepło słoneczne Gazy spalinowe (dym wędzarniczy) + podgrzane powietrze Suszone wytłoki jabłkowe – pektyny (2,5 mln jabłek – 150 tys. ton suszonych wytłoków) Suszenie ziarna na polu (zawartość max. wody w ziarnie – 14-15%); suszenie fluidyzacyjne gazami spalinowymi nie spełniało swojej roli – w mące (okrywie nasiennej) znajdował się benzo (a) …

Read More Read More

Mrożenie żywności

Mrożenie żywności

METODY TERMICZNE – NISKIE TEMPERATURY   Druga połowa XIX w – transport mięsa (wołowina) z odległych terenów do Europy na parowcach Obecnie – kontenery izotermiczne podłączone do instalacji okrętowych. Do Polski w ten sposób dociera zagęszczony sok pomarańczowy, Truskawki, maliny – z Polski. Podstawowa przyczyna psucia: Działanie mikroflory. W zależności od charakteru produktu: rośliny – …

Read More Read More

Produkcja aseptyczna

Produkcja aseptyczna

ASEPTYCZNE UTRWALANIE (PAKOWANIE)   Wywodzi się z tradycyjnych metod apartyzacyjnych – właściwy zabieg termiczny zachodzi poza opakowaniem; utrwalanie przy pomocy ciepła poza opakowaniem, pakowanie w hermetyczne opakowanie. Dawniej babcie rozlewała „półaseptycznie” – na gorąco w temp. 100°C à długie stygnięcie à strata witamin, inaktywacja enzymów. WYMIENNIKI CIEPŁA PRZEPŁYWOWE PRZEPONOWE – płytowe i rurowe BEZPRZEPONOWE – …

Read More Read More

HTST, sterylizacja, apertyzacja

HTST, sterylizacja, apertyzacja

HTST, STERYLIZACJA, APERTYZACJA   Soki owocowe – utrwalane b. szybko w temp. 140°C à szybkie schładzanie Skuteczne utrwalanie z zachowaniem lepszej, jakości W 100°C – można wysterylizować, ale trwa to b. długo Ciśnienie w autoklawie służy jedynie do podniesienia temperatury   HTST – w autoklawie W produktach lepkich dawka cieplna dochodzi do produktu, ale dalej …

Read More Read More

Sterylizacja żywności

Sterylizacja żywności

Sterylizacja żywności   Sterylizacja (zastosowanie temp. powyżej 100°C) i pasteryzacja (temp.<100°C) – procesy temperaturowe. Apert – rozpoczął wyjaławianie z materiałami opakowaniowymi szklanymi na przełomie XVIII/XIX, w jeśli chcemy spasteryzować, to wykorzystujemy temperaturę środowiska wodnego, czyli gdzie przy ciśnieniu normalnym daje temp. wrzenia 100°C Pasteur – zajmował się fermentacją alkoholową, a potem wyjaśnił przyczynę ‘psucia się …

Read More Read More

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close